Opracowanie modelu poradnictwa zawodowego oraz internetowego systemu informacji edukacyjno-zawodowej

Strefa doradcy zawodowego

Aktualności

2012-04-10 20:27
 •  PDF 

Rekrutacja na autorów scenariuszy kursów e-learningowych

Rekrutacja – autorzy kursów e-learningowych

Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w związku z realizacją projektu „Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie” rozpoczyna rekrutację na trzech autorów scenariuszy kursów e-learningowych.

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III. Wysoka jakość oświaty, Działanie 3.4. Otwartość systemu edukacji w kontekście uczenia się przez całe życie, Poddziałanie 3.4.2. Upowszechnianie uczenia się przez całe życie, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zadaniem autorów będzie przygotowanie kompletnych scenariuszy kursów e-learningowych o następującej tematyce:

 1. Jak planować zadania szkoły w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego?
 2. Poradnictwo kariery przez całe życie.
 3. Metodyka poradnictwa zawodowego-poziom podstawowy.

Scenariusze kursów e-learningowych powinny być przygotowane według poniższych programów kursów:

Program kursu 1

Program kursu 2

Program kursu 3

Warunkiem przystąpienia do rekrutacji jest spełnienie obowiązkowych kryteriów. O wyłonieniu zwycięzcy zadecyduje liczba punktów, którą kandydat uzyska na podstawie kryteriów rankingowych (punktacja dla każdego kryterium rankingowego podana jest w wymaganiach).

Wymagania wobec autorów scenariuszy kursów znajdują się poniżej:

Wymagania autor scenariusza kursu nr 1

Wymagania autor scenariusza kursu nr 2,3

Aby przystąpić do rekrutacji należy wypełnić notę biograficzną (noty do pobrania poniżej) odpowiedniego kursu i przesłać ją na adres do 20 kwietnia 2012 r. do godz. 10:00.

Nota kurs 1

Nota kurs 2,3

Uczestnicy rekrutacji zostaną poinformowani o wynikach 23 kwietnia 2012 r. Osoby zakwalifikowane o szczegółach współpracy zostaną poinformowane po zakończeniu rekrutacji. Pytania w sprawie rekrutacji proszę kierować na adres mailowy podany powyżej.

Uprzejmie informujemy, że jedna osoba nie może zgłosić swojej kandydatury na więcej niż jeden kurs.

Zapraszamy do wzięcia udziału w rekrutacji!

 

Dodaj temat do forum

Komentarze

 • car insureance   2012-06-20 03:32:26

  Say& did you bought it or you get the scanlation from someone? i was cheking time ago about where they could sell it and considering that i dont know japanese i only found torrents, one vol1 -7 and one vol1-9
 • accutane   2012-06-13 03:26:17

  Well, well know for sure pretty soon! My copy got mailed out last night It also looks like itll be the first volume without the Yellow/Orange motif on the cover. Not including the couple limited edition covers with a Red/White motif of course.
 • accutane online   2012-06-10 04:59:02

  I bought it from a Japanese book store I looked extensively for it online before then, but the only scans I could find were the same ones I already had (bad quality). Volume 3 is the same way, but 4-9 are good quality, though we still might buy the tankos for those as well. We shall see!
 • accutane online   2012-06-10 04:59:01

  I bought it from a Japanese book store I looked extensively for it online before then, but the only scans I could find were the same ones I already had (bad quality). Volume 3 is the same way, but 4-9 are good quality, though we still might buy the tankos for those as well. We shall see!
 • accutane online   2012-06-10 04:59:01

  I bought it from a Japanese book store I looked extensively for it online before then, but the only scans I could find were the same ones I already had (bad quality). Volume 3 is the same way, but 4-9 are good quality, though we still might buy the tankos for those as well. We shall see!
 • accutane   2012-06-08 05:42:00

  , there are four(!) color pages at the beginning of chapter 200, which more than makes up for the lack of them at the beginning. I am planning to translate both of those at some point. I actually have translated a little bit of each one (not a whole chapters worth), but Ill probably wait until Im finished with one of my current projects (likely para-dice) before I really jump into them.
 • new york car insurance   2012-06-04 04:34:14

  The last chapter of volume 12, Chapter 159 is the setup chapter and then volume 13 was the episode 03 volume where 160-170 are the episode 03 chapters and are called XX0-X10 followed by the lead-out chapter 171.Hekiru Hikawa was maybe being a bit overly dramatic about it, but in a sense those chapters are an end to Pani Poni as we know it&for the duration of the episode 03 storyline. Everything is back to normal again in volume 14.
 • new york car insurance   2012-06-04 04:34:12

  The last chapter of volume 12, Chapter 159 is the setup chapter and then volume 13 was the episode 03 volume where 160-170 are the episode 03 chapters and are called XX0-X10 followed by the lead-out chapter 171.Hekiru Hikawa was maybe being a bit overly dramatic about it, but in a sense those chapters are an end to Pani Poni as we know it&for the duration of the episode 03 storyline. Everything is back to normal again in volume 14.
 • new york car insurance   2012-06-04 04:34:10

  The last chapter of volume 12, Chapter 159 is the setup chapter and then volume 13 was the episode 03 volume where 160-170 are the episode 03 chapters and are called XX0-X10 followed by the lead-out chapter 171.Hekiru Hikawa was maybe being a bit overly dramatic about it, but in a sense those chapters are an end to Pani Poni as we know it&for the duration of the episode 03 storyline. Everything is back to normal again in volume 14.
 • car insurance   2012-06-01 07:48:12

  I dont know if I fell more happy or ashamed of myself.The news of vol 16 are just&. *sniff* wonderful.Long, long ago i had heard that Hekiru planed to finish PaniPoni, so by when i found chapter 150, followed by the 0 chapter& I tought it had such an ending& I love to hear that PaniPoni is still going on, thanks Archmaeid.By the way, if I can somehow help with Behoimi or Mayus translation, just tell me& I had some lines ready, but i deleted the folder by accident
 • 1
 • 2
 • 3