Opracowanie modelu poradnictwa zawodowego oraz internetowego systemu informacji edukacyjno-zawodowej

Strefa doradcy zawodowego

Aktualności

2012-04-10 20:27
 •  PDF 

Rekrutacja na autorów scenariuszy kursów e-learningowych

Rekrutacja – autorzy kursów e-learningowych

Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w związku z realizacją projektu „Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie” rozpoczyna rekrutację na trzech autorów scenariuszy kursów e-learningowych.

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III. Wysoka jakość oświaty, Działanie 3.4. Otwartość systemu edukacji w kontekście uczenia się przez całe życie, Poddziałanie 3.4.2. Upowszechnianie uczenia się przez całe życie, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zadaniem autorów będzie przygotowanie kompletnych scenariuszy kursów e-learningowych o następującej tematyce:

 1. Jak planować zadania szkoły w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego?
 2. Poradnictwo kariery przez całe życie.
 3. Metodyka poradnictwa zawodowego-poziom podstawowy.

Scenariusze kursów e-learningowych powinny być przygotowane według poniższych programów kursów:

Program kursu 1

Program kursu 2

Program kursu 3

Warunkiem przystąpienia do rekrutacji jest spełnienie obowiązkowych kryteriów. O wyłonieniu zwycięzcy zadecyduje liczba punktów, którą kandydat uzyska na podstawie kryteriów rankingowych (punktacja dla każdego kryterium rankingowego podana jest w wymaganiach).

Wymagania wobec autorów scenariuszy kursów znajdują się poniżej:

Wymagania autor scenariusza kursu nr 1

Wymagania autor scenariusza kursu nr 2,3

Aby przystąpić do rekrutacji należy wypełnić notę biograficzną (noty do pobrania poniżej) odpowiedniego kursu i przesłać ją na adres do 20 kwietnia 2012 r. do godz. 10:00.

Nota kurs 1

Nota kurs 2,3

Uczestnicy rekrutacji zostaną poinformowani o wynikach 23 kwietnia 2012 r. Osoby zakwalifikowane o szczegółach współpracy zostaną poinformowane po zakończeniu rekrutacji. Pytania w sprawie rekrutacji proszę kierować na adres mailowy podany powyżej.

Uprzejmie informujemy, że jedna osoba nie może zgłosić swojej kandydatury na więcej niż jeden kurs.

Zapraszamy do wzięcia udziału w rekrutacji!

 

Dodaj temat do forum

Komentarze

 • car insurance   2012-06-01 07:48:12

  I dont know if I fell more happy or ashamed of myself.The news of vol 16 are just&. *sniff* wonderful.Long, long ago i had heard that Hekiru planed to finish PaniPoni, so by when i found chapter 150, followed by the 0 chapter& I tought it had such an ending& I love to hear that PaniPoni is still going on, thanks Archmaeid.By the way, if I can somehow help with Behoimi or Mayus translation, just tell me& I had some lines ready, but i deleted the folder by accident
 •    2012-05-31 04:37:23

  I don't know if I fell more happy or ashamed of myslef .The news of vol 16 are just . *sniff* wonderful.Long, long ago i had heard that Hekiru planed to finish PaniPoni, so by when i found chapter 150, followed by the 0 chapter I tought it had such an ending I love to hear that PaniPoni is still going on, thanks Archmaeid.By the way, if I can somehow help with Behoimi or Mayu's translation, just tell me I had some lines ready, but i deleted the folder by accident
 •    2012-05-29 08:22:03

  Pani Angeliko,Nie widzę powodf3w, aby obibokom płacić colweoikk, należy ich zwalniać i to dyscyplinarnie. Firma to nie Caritas. Wczoraj byłam w banku, aby założyć sobie lokatę, kwota nie była znaczna. Pani policzyła mi, że za taki i taki okres przy takim oprocentowaniu bedę miała tyle a tyle. Ta kwota wydawała się mi zawyżona, coś za piękne, aby mogło być prawdziwe. Z logiki miałam zawsze bardzo dobre oceny, więc uznałam, że trzeba to skonfrontować. Poszłam do innego banku, facet policzył, że będę miała z tego 10 razy mniej. Poszłam ponownie do tej miłej pani i pytam ją, czy jest pewna, że będę miała tyle a tyle. Ona potakiwała, że tak, nie ma o czym tu myśleć. Poprosiłam ją, aby policzyła jeszcze raz, stukała coś na kalkulatorze, znowu coś mi nie grało. Poprosiłam ją,aby pisała na kartce. Coś tam kreśliła. W końcu poprosiłam ją o pokazanie kalkulatora, wyszło tyle, ile tamtemu kolesiowi. Powiedziałam krf3tko;,, pani jest nieodpowiedzialna, to brak profesjonalizmu . Ona zaczęła głupio uśmiechać się, że każdy może mylić się. Wtedy usłyszała ode mnie, że bardzo proszę, ale na własny rachunek. Była to pani koło 30, a nie stażystka, ktf3ra o niczym nie ma pojęcia.Pytała wcześniej, co studiuję. Kiedy jej powiedziałam, to uznała, że cud stanie się, jeżeli zorientuję się, kiedy ona wprowadza mnie w błąd. Usłyszała ode mnie, że likwiduję rachunek, bo nie mam ochoty na wspf3łpracę z bankiem, ktf3ry kantuje klientf3w. Nagle zaczęło być gorąco. Już przestali być mili i przepraszać, dotarło do nich, że już nic nie będą ze mnie mieć. Wcześniej ten sam bank przesłał mi kartę do bankomatu na adres zameldowania z dowodu, a ja trzy razy mf3wiłam w oddziale: żadnej korespondencji na adres zameldowania, bo nie przebywam tam od kilku lat, a jeszcze nie zdołałam wyrobić nowego dowodu. Upewniłam się, czy w bazie danych mają adres do korespondencji. Mieli i zapewniali, że przestrzagają prawa. I co przychodzę po paru dniach i dowiaduję się, że wysłali kartę na adres zameldowania. Pani zrobiła minkę niewiniątka, ktoś pomylił się.Pani Angeliko, Pani nie chciałaby, aby colweoikk przyszło na adres właściciela pani dawnego mieszkania. Nikt nie lubi chwalić się za bardzo, gdzie ma konto, zwłaszcza obcym osobom.Ale przechodząc do meritum sprawy. Jakim cudem tacy pracownicy utrzymali się w pracy w banku? Kto ich przyjął? No, bo rozumiem takie roztrzepanie na Wydziale Historii Sztuki albo w agencji artystycznej. Czy osoba, nieprzywiązująca wagi do cyfr, szczegf3łf3w, logicznego myślenia może pracować w banku? Moim zdaniem nie. A co Pani sądzi na ten temat? Co zrobiłaby Pani, gdyby była Pani dyrektorem placf3wki w ktf3rej zostałam tak potraktowana? Dziękuję Joanna[]Angelika Śniegocka Odpowiedź:Kwiecień 9th, 2011 at 20:13Witaj Joanno,czasami na rozmowie rekrutacyjnej pytam kandydatf3w czy zdarzyło im się popełnić błąd w pracy. To test na uczciwość. Bo nie znam nikogo, kto nie popełniłby błędu.Oczywiście, można ucinać ręce za błędnie wykonane operacje na kalkulatorze Rozumiem jednak, że nie chciałabyś pracować w takim banku?[]
 • 1
 • 2
 • 3