Opracowanie modelu poradnictwa zawodowego oraz internetowego systemu informacji edukacyjno-zawodowej

Strefa doradcy zawodowego

Aktualności

2012-05-06 11:25

Warsztaty poświęcone przygotowaniu projektów do Konkursu wniosków w programie "Uczenie się przez całe życie"

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji wraz z Warmińsko – Mazurską Wojewódzką Komendą OHP mają przyjemność zaprosić Państwa na warsztaty w dniu 22 maja 2012 r. poświęcone przygotowaniu projektów do Konkursu wniosków w programie "Uczenie się przez całe życie" w roku 2013. Warsztaty są kontynuacją seminarium dla dyrektorów szkół i przedstawicieli administracji samorządowej Wykorzystanie możliwości programu LLP do współpracy lokalnej w obszarze edukacji zawodowej i ogólnej, które odbędzie się dzień wcześniej w Urzędzie Wojewódzkim.

Warsztaty są skierowane do wybranej grupy potencjalnych koordynatorów projektów w szkołach zawodowych i ośrodkach OHP z terenu województwa Warmińsko – Mazurskiego, a ich celem będzie przygotowanie osób prowadzących projekty do złożenia wniosków do następujących akcji w programie "Uczenie się przez całe życie": projekty mobilności Leonardo da Vinci (Grupa 1) oraz projekty partnerskie Leonardo da Vinci (Grupa 2). Ponadto przekazane zostaną Państwu informacje o zasadach aplikowania do programu Wizyty studyjne dla kadry zarządzającej oraz do akcji "Wymiany młodzieżowe" w programie "Młodzież w działaniu". Warsztaty odbywać sie będą w dwóch równoległych grupach w salach
WM Wojewódzkiej Komendy OHP, ul. Narutowicza 4.

Przy zgłaszaniu swojego uczestnictwa w warsztatach prosimy o zaznaczenie, w której grupie chcą Państwo pracować. Ramy czasowe Warsztatów przekazujemy w załączeniu. Zgłoszenia prosimy przesyłać do dnia 13 maja 2012 r. na adres e-mail: JLIB_HTML_CLOAKING

Udział w warsztatach jest bezpłatny, organizatorzy zapewniają poczęstunek.

Dojazd do miejsca szkolenia odbywa sie we własnym zakresie.

                                                                             Z poważaniem

                                                                           Organizatorzy

List przewodni - warsztaty

Program seminarium 

Lista zgłoszeń uczestników warsztatów 

Dodaj temat do forum

Komentarze