Serwis używa cookies

Opracowanie modelu poradnictwa zawodowego oraz internetowego systemu informacji edukacyjno-zawodowej

Aktualności

2012-12-31 14:20

Rapotr z pilotażu zewnętrznego wsparcia szkół w zakresie doradztwa edukacyjno- zawodowego

Szanowni Państwo!

Zachęcamy do zapoznania się z raportem z pilotażu zewnętrznego wsparcia szkół w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego

Raport opracowany w projekcie systemowym KOWEZiU „Opracowanie modelu poradnictwa zawodowego oraz internetowego systemu informacji edukacyjno-zawodowej" współfinansowany ze środków unijnych w ramach Priorytetu III Wysoka jakość systemu oświaty, Działania 3.4. Otwartość systemu edukacji w kontekście uczenia się przez całe życie, Poddziałanie 3.4.2 Upowszechnienie uczenia się przez całe życie.

Publikacja do pobrania (pdf)

Źródło: KOWEZiU

Dodaj temat do forum