Opracowanie modelu poradnictwa zawodowego oraz internetowego systemu informacji edukacyjno-zawodowej

Strefa doradcy zawodowego

Informacja zawodowa

2012-04-20 10:34
 •  PDF 

Dlaczego warto uczyć się w zawodzie technik informatyk?

Kilkanaście powodów dla których warto wybrać naukę w zawodzie technik informatyk w Zespole Szkół Zawodowych w Węgorzewie

 Absolwent technikum po zdaniu egzaminów z poszczególnych wyodrębnionych kwalifikacji w danym zawodzie otrzymuje dyplom technika. Absolwent technikum może podjąć pracę lub podjąć dalszą naukę na wyższej uczelni.

 Ukończenie technikum informatycznego umożliwia ubieganie się o przyjcie w zasadzie na dowolny kierunek studiów na uczelniach technicznych. Np. na Politechnice Gdańskiej w procesie rekrutacji na studia pod uwagę brane są przedmioty: język polski, język obcy nowożytny oraz matematyka na każdym wydziale. Na wielu kierunkach jednak zamiast matematyki w procesie rekrutacji kandydat może wskazać inne przedmioty takie jak fizyka i astronomia lub informatyka a na niektórych wydziałach chemia, biologia lub geografia.

 Od 1 września roku szkolnego 2012/2013 rozpoczyna się reforma szkolnictwa zawodowego polegająca m.in. na tym, że kształcenie na wszystkich szczeblach szkolnictwa zawodowego odbywać się będzie wg NOWYCH PODSTAW PROGRAMOWYCH kształcenia zawodowego, które będą jednocześnie podstawą przeprowadzania egzaminów zawodowych. O założeniach reformy i nowych zasadach kształcenia ogólnego i zawodowego przeczytasz więcej w linku Reforma szkolnictwa zawodowego na stronie głównej naszej strony.


Dlaczego warto wybrać zawód technika informatyka?

1. To atrakcyjny i poszukiwany na rynku pracy (w tym europejskim) zawód. Ogromny rozwój technik komputerowych jaki nastąpił w ostatnich latach powoduje, iż zawód informatyka jest aktualnie jednym z najpopularniejszych i poszukiwanych zawodów.

2. Absolwenci tego kierunku mogą podejmować pracę we wszystkich firmach, w których są komputery. Informatyków potrzebują firmy z każdej branży mające własną sieć komputerową: banki, urzędy, media, sklepy, agencje reklamowe,  telekomunikacja, nauka, firmy specjalizujące się w dostawie sprzętu komputerowego. Dzięki bardzo dobremu przygotowaniu teoretycznemu i praktycznemu są cenieni i poszukiwani na rynku pracy.

3. Specjaliści z branży technologii informatycznych są i będą poszukiwani w wielu krajach Unii Europejskiej Według Ministerstwa Pracy zawód technika informatyka znajduje się na drugim miejscu wśród zawodów o najwyższej dynamice wzrostu zapotrzebowania.

4. Uzyskana wiedza ogólna oraz umiejętności zawodowe pozwolą nie tylko podjąć pracę zawodową, ale również z powodzeniem kontynuować kształcenie na uczelniach wyższych.

Dlaczego warto wybrać kształcenie w Zespole Szkół w Węgorzewie

w zawodzie technik informatyk?

1. Nasze technikum informatyczne jest realną alternatywą dla klas o profilach z rozszerzonym nauczaniem matematyki i  informatyki w  liceach ogólnokształcących. Wybierając tę szkołę nic nie tracisz a nawet zyskujesz ponieważ oprócz dobrego przygotowania i matury masz możliwość zdobycia atrakcyjnego i poszukiwanego zawodu.

2. Posiadamy kadrę nauczycieli bardzo dobrze przygotowaną do nauczania przedmiotów informatycznych. Nauczyciele mają wieloletnią praktykę w nauczaniu przedmiotów informatycznych. Każdy nauczyciel specjalizuje się w innej dziedzinie informatyki i prowadzi inne zajęcia. Uczymy wiadomości i umiejętności praktycznych i przydatnych dla zawodu ale jednocześnie wymaganych na egzaminie maturalnym z informatyki.

3. Proponujemy, aby przedmiotami nauczanymi w zakresie rozszerzonym były matematyka oraz geografia:

v   Matematyka jest przedmiotem, który uczelnie wyższe biorą pod uwagę przy rekrutacji

v   Zakres i treści nauczania z matematyki jest identyczny z programem nauczania matematyki w klasach liceów z rozszerzonym nauczaniem matematyki, więc daje takie same przygotowanie z matematyki co licea ogólnokształcące.

v   Geografia jest również chętnie wybierana przez informatyków jako przedmiot maturalny i daje możliwość ubiegania się o przyjęcie na wiele kierunków nauczania.

4. Posiadamy dwie pracownie komputerowe z pełnym dostępem do Internetu umożliwiające pełną realizację programu nauczania.

5. Zdobywając zawód masz większe możliwości po ukończeniu szkoły średniej.

 • Jeśli podejmiesz naukę na studiach dziennych stacjonarnych będziesz miał/a lepsze przygotowanie z zakresu przedmiotów informatycznych niż absolwent liceum (nawet z rozszerzonym nauczaniem informatyki).
 • Jeśli jednak podejmiesz naukę na studiach zaocznych również będziesz miał/a lepsze przygotowanie z zakresu przedmiotów informatycznych niż absolwent liceum a ponadto będziesz mógł/mogła podjąć pracę w wyuczonym zawodzie

6. W klasie trzeciej uczniowie odbywają praktyki zawodowe podczas których mogą zdobyć doświadczenie zawodowe. Wszystkie formalności związane z odbywaniem praktyk załatwia szkoła. Zdarza się że podczas praktyk poznają swoich przyszłych pracodawców.

7. W ramach zawodu technika informatyka zdobędziesz TRZY odrębne kwalifikacje zawodowe:

 

    1.  Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych:

      Przygotowanie stanowiska komputerowego do pracy

      Użytkowanie urządzeń peryferyjnych komputera osobistego

      Naprawa komputera osobistego

    2.  Projektowanie i administracja lokalnych sieci komputerowych:

      Projektowanie i wykonywanie lokalnej sieci komputerowej

      Administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi

      Konfigurowanie urządzeń sieciowych

    3.  Tworzenie i administracja stron internetowych i baz danych:

      Tworzenie stron internetowych

      Tworzenie baz danych i administrowanie bazami

      Tworzenie aplikacji internetowych

Absolwent technikum po zdaniu egzaminów z poszczególnych wyodrębnionych kwalifikacji w danym zawodzie otrzymuje dyplom technika. Absolwent technikum może podjąć pracę lub podjąć dalszą naukę na wyższej uczelni.

8. W ramach powyżej wskazanych kwalifikacji zawodowych proponujemy następujące przedmioty:

·   Systemy operacyjne

·   Pracownia systemów operacyjnych

·   Sieci komputerowe

·   Pracownia lokalnych sieci komputer.

·   Urządzenia techniki komputerowej

·   Diagnostyka i naprawa urządz. komput.

·   Statyczne witryny internetowe

·   Programowanie aplikacji internetowych

·   Pracownia aplikacji internetowych

·   Systemy baz danych

·   Podstawy działalności gospodarczej

·   Język angielski zawodowy

 

W ciągu czterech lat nauki średnio w tygodniu odbywa się 12 godzin przedmiotów informatycznych co w ciągu 4 lat nauki daje ok. 1600 godzin przedmiotów informatycznych. W technikum informatycznym liczba godzin przedmiotów informatycznych jest co najmniej 4 razy większa jak w każdym innym typie szkoły.

Ponadto:

Wybierając ten kierunek uczeń zdobędzie wiedzę na temat m.in. :

 • budowy i obsługi komputera
  zasad funkcjonowania systemu komputerowego i jego poszczególnych podzespołów ustalania przyczyn awarii i usterek oraz sposobów ich usuwania
 • zasad bezpieczeństwa i higieny oraz ochrony przeciwpożarowej
 • budowy i zasad działania sieci komputerowych administrowania sieciami komputerowymi administrowania serwerami sieci lokalnej pracy w sieciach równoprawnych i z dedykowanym serwerem domenowym
 • budowy, obsługi i funkcjonowania urządzeń wejścia/wyjścia (drukarki, skanery)
 • systemów Windows (XP, 2003 Serwer) w tym: instalowania systemów Windows, konfiguracji i zarządzania systemami Windows (XP, 2003 Serwer), instalacji i konfiguracji sprzętu i oprogramowania w systemach Windows
 • ustalania przyczyn awarii oprogramowania oraz sposobów ich usuwania
 • systemów wielodostępnych Unix/Linux a w tym: instalacji, konfiguracji i administrowania systemem Unix/Linux podstawowych operacji w systemie Unix/Linux
 • wykorzystania pakietów biurowych np. Office XP w pracy biurowej
 • stosowania poczty elektronicznej oraz menadżerów informacji osobistej
 • projektowania, tworzenia i zarządzania bazami danych
 • zaawansowanych zastosowań arkusza kalkulacyjnego
 • stosowania programów do tworzenia prezentacji
 • programowania obiektowego (C++, Delphi)
 • elementy programowania w języku Java
 • tworzenia stron WWW

Materiał ze strony Zespołu Szkół Zawodowych w Węgorzewie

Dodaj temat do forum